Om

OM

 

AdvisorWest - Services (AWS) ble ettablert som en direkte følge av tidligere kunders ønsket å få tilbake den gode servicen og tjenestene, som anatte har levert sine kunder i mere enn 15 år til Industri - Shipping - Offshore

 

.

 

 

AWS ansatte har lang og god erfaring innen Industri - Shipping - Offshore

å er kjent for å være svært fleksibel og allsidig.

 

 

Vi har kontor og lager samt god tilgang til verksted på Askøy utenfor Bergen.

 

 

Forretningsidé

 

AWS skal bidra til å redusere kostnader og effektivisere vedlikeholds behovet for sine kunder.

 

Dette skal vi gjør blant annet gjennom å jobbe tett opp mot kundene for å få en best mulig forståelse av ønsker og behov i hvert enkelt prosjekt.

 

Vi skal også levere produkter og være en støttefunksjon for våre kunder.

 

I samarbeid med den enkelte kunde skal vi finne gode løsninger som også samtidig tilfredsstiller myndighetskrav. Vi skal skape gode resultater med basis i vår kompetanse, kunnskap og moderne hjelpemidler.

 

 

Tid - Pris - Kvalitet

Copyright © All Rights Reserved

AdvisorWest-Services

Florvågvegen 109

5305 Florvåg

Norway

Org nr 913300610 mva

 

+47 40 58 38 38

Post@advisorwest-services.no