Hjem

AdvisorWest-Services (AWS) er leverandør innenfor vedlikeholdstjenester og inspeksjonsarbeid sammen med våres sammarbeidspartnere utfører vi arbeid World Wide, vi benytter en helhetlig tilnærming når vi leverer våres service tjenester til våre kunder.

 

 

Vedlikehold - Inspeksjon - Reservedeler

 

 

 

Vi er genuint engasjert i våre kunders ønsker og behov

Service

 

 

Inspeksjon

 

 

Deler

 

 

Dokumentasjon

 

 

KVALITETSYSTEM & HMS

Vi har valgt å bruke en av Norges ledende leverandører på programvare og deres web-basert styringssystem.

Det ivaretar myndighetenes krav til Internkontroll, HMS i prosjekt og kvalitetssikring.

 

Dette gir trygghet til våre kunder

BEHOV & UTFORDRING

 

Kunden sine behov og ønsker.

FÅ DET PÅ PAPIRET

 

Vi jobber tett på våre kunder for at sluttresultatet skal være som ønsket og innenfor gjeldene regler.

ARBEIDSPROSESSEN

 

Vi følger opp saken og holder kunden orientert underveis i prosessen

LEVERINGSTID

 

Vi er opptatt av det faktum at tid er viktig for kundene våre, derfor er det også noe av det aller viktigste for oss som

leverandør

 

Vi leverer til avtalt tid !

KOSTNADER

 

Kundene våre står fritt til å velge arbeid utført med pris pr time eller

med forhåndsavtalt fastpris

.

 

Vi leverer til avtalt pris !

FERDIG PROSJEKT

 

Ansatte i AWS har lang erfaring med vedlikeholdstjenester og inspeksjonsarbeid.

 

 

Vi leverer kvalitet !

Copyright © All Rights Reserved

AdvisorWest-Services

Florvågvegen 109

5305 Florvåg

Norway

Org nr 913300610 mva

 

+47 40 58 38 38

Post@advisorwest-services.no